Goede Doelen in 2022: resultaten en betrokkenheid in beeld

Feiten en cijfers 2022

Het vertrouwen van donateurs in goede doelen is van essentieel belang. Goede doelen geven via hun jaarverslag inzicht in bestedingen, inkomsten en resultaten. Als brancheorganisatie vindt Goede Doelen Nederland het van groot belang om een algemeen beeld te geven van de ontwikkelingen in de goededoelensector.

Feiten & Cijfers 2022 geeft een gedetailleerd overzicht van inkomstenbronnen, bestedingen en betrokkenheid bij Nederlandse goede doelen in 2022. Deze informatie is waardevol voor alle betrokkenen bij de goededoelensector, van beleidsmakers tot donateurs.

Meer besteed aan maatschappelijke doelen

In 2022 besteedden de deelnemende goede doelen 12,5% meer aan maatschappelijke doelen. Ondanks de uitzonderlijk hoge inflatie van gemiddeld 10% gedurende 2022, is de reële waarde van de bestedingen op peil gebleven en zelfs licht gestegen. De aard van de doelbestedingen ten opzichte van 2021 is nagenoeg hetzelfde, waarbij het grootste deel, namelijk 89%, werd besteed aan directe dienst- en hulpverlening. Deze cijfers laten zien dat goede doelen vastberaden zijn om hun doelen te bereiken en een positieve impact op de maatschappij te hebben.

De inkomsten stegen ten opzichte van 2021 met 11%, met de grootste toename van 12% bij grote goede doelen. Ongeveer 70% van de inkomsten kwam van particuliere giften en subsidies. Voor kleine en middelgrote organisaties vormden particuliere giften en donaties de helft van hun totale inkomsten.

Steun uit de samenleving

De inzet van miljoenen Nederlanders als donateur, vrijwilliger, of collectant is van onschatbare waarde voor goede doelen. Deze betrokkenheid bij goede doelen bleef stabiel. Ondanks economische uitdagingen konden goede doelen rekenen op de steun van het publiek, zowel in het geven van tijd als financiële steun.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd