Goede Doelen Lezing 2022 door Arnon Grunberg groot succes

Op 15 maart vond de Goede Doelen Lezing 2022 plaats. Deze keer door Arnon Grunberg die speciaal voor zijn bijdrage een verhaal schreef. Een verhaal dat laat zien wat omstandigheden met een mens kunnen doen en blootlegt dat werken voor een, in dit geval, internationale hulporganisatie moeilijke beslissingen met zich meebrengt. Na zijn voordracht ontstond een open en filosofisch gesprek over de verschillende dimensies van goeddoen en morele dilemma’s die daar bij komen kijken. Dit leverde veel stof tot nadenken op. En dat is precies wat we beogen met de Goede Doelen Lezing.

The Waste land
Grunberg inspireerde zijn lezing op het gedicht The Waste Land, dat T.S. Eliot 100 jaar geleden schreef. En dat is geen toeval. Grunberg heeft gekozen voor een kort verhaal omdat hij schrijver is en een verhaal bij uitstek mensen in de gelegenheid stelt hun eigen gedachten te vormen. Het verhaal van Grunberg is indrukwekkend en spannend. De lezer wordt vanuit herkenbare en actuele perspectieven meegenomen in het complexe werk van een internationale hulporganisatie. Hij legt zonder oordeel bloot dat ook in de wereld van ‘goeddoen’ lastige morele dilemma’s kunnen spelen in relatie tot de persoonlijke drijfveren van mensen zoals van betekenis willen zijn en de wil om je missie te volbrengen. Grunberg laat ook zien wat de invloed van omstandigheden kan zijn op de mens. Zo schrijft hij: “Dat er in Nederland relatief weinig moordenaars rondlopen, komt voornamelijk omdat de gelegenheid zich niet aandient, al kunnen de meeste mensen het niet laten in de eigen voortreffelijkheid te geloven.”

Inspirerend gesprek
Na zijn voordracht sprak moderator Anouschka Laheij met Grunberg over de inhoud van zijn verhaal. Grunberg benadrukt dat omstandigheden soms tot onorthodoxe keuzes leiden, maar dat de grootste valkuil het directe oordeel is. Als je goed naar elkaar luistert kan zichtbaar worden dat er veel ruimte zit tussen goed en fout. De twee andere gasten, Marten Treffers, oud landendirecteur Cordaid Afghanistan, en Anna Schoemakers directeur Greenpeace Nederland, schoven aan op de bank. Er ontstond een inspirerend gesprek over idealisme versus realisme en hoe je als organisatie omgaat met dilemma’s die hier uit voortvloeien. Desgevraagd geeft Grunberg aan dat hij het werk van goede doelen, ook internationaal, van groot belang vindt. Dat medewerkers van goededoelenorganisaties diverse drijfveren hebben, zoals bijvoorbeeld ook avonturisme, veroordeelt hij niet. Maar wees je wel bewust van de relatie die je aangaat met de mensen voor wie je het werk doet. Wederzijdse afhankelijkheid vraagt om gelijkwaardigheid en respect voor elkaars werkwijzen.

Treffers noemt als voorbeeld werken in een land als Afghanistan waar vrouwen momenteel steeds minder mogen. Neemt realisme het dan niet over van het idealisme en blijf je daar dan wel als Cordaid? Schoemakers geeft als voorbeeld dat de activistische inslag van Greenpeace ook mensen in gevaar kan brengen zoals milieuactivisten in het Amazone gebied die vanwege hun missie gedreven activiteiten werden vermoord. Ook hier bepaalt realisme de grens van het idealisme.

Muzikale omlijsting
Na de voordracht van The Waste Land door Grunberg, volgde een prachtig muzikaal intermezzo van Simon Veldhuis op cello. Hij speelde een prelude van Bach uit cello suite no. 2. Bij binnenkomst in de zaal werden de gasten verwelkomd door een strijkkwartet met Charlotte Basalo Vazquèz en Valentine Blangé op viool, met Hessel Moeselaar op altviool en Simon Velthuis op cello. Zij speelden het 1e deel van het Jagdkwartet van Mozart en het laatste deel uit het strijkkwartet nr. 12 van Dvořák. Na afloop speelde hetzelfde kwartet Chrisantemi van Puccini. De cello van Simon Veldhuis en de viool van Charlotte Basalo Vazquèz zijn in bruikleen gegeven door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Voor talentvolle musici is een muziekinstrument dat uitdaagt en inspireert van groot belang. Deze instrumenten zijn vaak buitengewoon kostbaar. Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds helpt musici door hen een instrument in bruikleen te geven.

Goede Doelen Lezing
De Goede Doelen Lezing is een initiatief van Goede Doelen Nederland. Een jaarlijks terugkerende lezing die een visie geeft op de rol van ‘goeddoen’ in onze samenleving, nu en in de toekomst. De lezing heeft tot doel prikkelend, visionair en inspirerend te zijn en bij te dragen aan het debat over de maatschappelijke waarde van goede doelen. De eerste Goede Doelen lezing werd gehouden in 2019. De lezing door Arnon Grunberg was de tweede Goede Doelen Lezing. Vanwege de beperkingen door corona hebben we de lezing in 2020 en in 2021 niet kunnen organiseren.

Lees hier The Waste Land door Arnon Grunberg.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland