Goede Doelen Nederland verwelkomt vijf nieuwe leden

We stellen graag weer vijf nieuwe leden voor. Welkom allen!

  • Evangelische Hoogeschool Amersfoort is een interkerkelijke stichting met de missie om jongeren toe te rusten vanuit bijbels fundament op het gebied van studie, beroep, kerk en maatschappij.
  • Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Ze zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Op 15 en 16 maart organiseren ze weer de jaarlijkse NL Doet.
  • Niketan wil hoogwaardige zorg en onderwijs bieden aan kinderen met een complexe handicap in Bangladesh. Ze streven naar een wereld waarin kinderen en jongeren met een complexe handicap geaccepteerd worden en naar school kunnen.
  • Dream4Kids laat de grootste dromen van kinderen tussen de 6 en 12 jaar met een trauma in vervulling gaan tijdens een droomdag. Dit gebeurt als onderdeel van het professioneel behandelplan van het kind, wanneer de situatie stabiel is en het kind weer naar de toekomst durft te kijken.
  • Stichting 010010 vult het onderwijs aan met initiatieven om techniek toegankelijk te maken voor alle leeftijden. Daarvoor doen ze onderzoek en ontwikkelen ze producten waarmee organisaties zoals scholen, bedrijven musea en verenigingen worden ondersteund.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland