Goede doelen zetten zich volop in tijdens de coronacrisis, maar er zijn ook zorgen

De coronacrisis heeft grote impact op de samenleving. Er ontstaan veel mooie initiatieven die laten zien dat Nederlanders bereid zijn elkaar te helpen. Ook goede doelen zetten zich volop in om de samenleving door de coronacrisis heen te helpen. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Uit een quick scan van Goede Doelen Nederland onder haar leden blijkt dat 80% van de goede doelen nu al geconfronteerd wordt met een terugloop van de inkomsten en ruim 75% zorgen heeft over de continuïteit van het werk dat zij doen.

Initiatieven om de samenleving te helpen
Door de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn mensen erg op zichzelf aangewezen.

Nederland is saamhorig en de bereidheid om elkaar te helpen is groot. Ook goede doelen en hun vrijwilligers dragen daaraan bij. Zij zijn flexibel, creatief en passen hun werk zo aan dat de opgebouwde expertise ingezet kan worden om mensen juist nu hulp en verlichting te bieden’ zegt Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland.

Zo heeft het Rode Kruis een hulplijn geopend voor kwetsbare mensen die in quarantaine of huisisolatie zitten en een luisterend oor, advies of extra hulp nodig hebben. Unicef, Warchild en Save the Children hebben een online steunprogramma TeamUp, oorspronkelijk voor kinderen en gezinnen in een AZC en vluchtelingenkampen, beschikbaar gemaakt voor Nederland. Kinderen en ouders die nu thuis zitten worden geholpen samen bezig te zijn, te spelen en te bewegen.

Bij Natuurmonumenten kan men virtueel wandelen door Nederlands mooiste natuurgebieden. Zieke kinderen kunnen videobellen met de clowns van Cliniclowns. MIND heeft een virtuele huiskamer ingericht waar via een livestream vragen van mensen met psychische problemen door experts beantwoord worden en gesprekken gevoerd kunnen worden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ook zijn er veel Nederlandse hulporganisaties in ontwikkelingslanden en vluchtelingenregio’s die zich inzetten om de meest kwetsbaren te beschermen tegen coronabesmetting, acute tekorten en honger.

Zorgen om continuïteit van het werk
Tegelijkertijd zien we, door de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis, een terugloop in de inkomsten van goede doelen.

‘Het werk van goede doelen komt onder druk te staan omdat diverse acties en evenementen niet door gaan en omdat de collecten en werving aan de deur zijn opgeschort. Daardoor lopen de inkomsten terug. Gelukkig krijgen goede doelen hartverwarmende steunbetuigingen. Wij roepen Nederlanders op, als het kan, vooral te blijven doneren, zodat goede doelen hun werk kunnen blijven doen’ aldus Margreet Plug’.

Acties, evenementen, collecten, werving aan de deur en op straat waarbij sprake is van persoonlijk contact, zijn gestopt. Ook zijn er bedrijven die terughoudend zijn met sponsorbijdragen. Giften en donaties lopen daardoor terug. Uit een quick scan onder de leden van Goede Doelen Nederland blijkt dat 80% van de goede doelen nu al geconfronteerd wordt met een terugloop van de inkomsten. De meeste goede doelen verwachten een inkomstendaling tussen de 10% tot 30% ten opzichte van de begroting van 2020. We weten natuurlijk niet hoe lang de crisis zal duren, maar tegen de achtergrond van het feit dat de inkomsten van de leden van Goede Doelen Nederland in 2018 ruim 3 miljard bedroegen, gaat het al gauw om tientallen miljoenen.

Van de respondenten verwacht 67% dat dit ook gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid. Ruim 75% van de goede doelen geeft aan dat het werk dat zij doen onder druk komt te staan. Zij voorzien bijvoorbeeld vertraging of het stopzetten van onderzoek naar ziekten of het niet kunnen leveren van de nodige hulp en zorg aan kwetsbaren in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Gelukkig zien wij dat veel donateurs en vrijwilligers de inspanningen van de goede doelen aanmoedigen met hartverwarmende steunbetuigingen. Wij roepen Nederlanders op, als het kan, vooral te blijven doneren, zodat goede doelen hun werk kunnen blijven doen.

SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN
De quick scan is uitgevoerd door middel van een korte vragenlijst onder de ruim 180 leden van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. De respons (102 goede doelen vulden de vragenlijst in) is een representatieve doorsnede van de leden van Goede Doelen Nederland. 80% van de goede doelen geeft aan nu al direct de inkomsten te zien teruglopen.

  • 77% van de respondenten verwacht daardoor in meer of mindere mate een terugloop in de doelbesteding (activiteiten, programma’s, onderzoek gerelateerd aan de missie en doestelling van de organisatie).
  • De meeste organisaties verwachten 10% tot 30% van hun inkomsten op hun totale begroting van 2020 te zullen verliezen. Uiteraard is dit afhankelijk van de duur van de coronacrisis. Verwacht wordt dat het om tientallen miljoenen gaat.
  • Bronnen van inkomsten die het hardst teruglopen zijn: collecten, giften en donaties (uit evenementen, acties, werving via persoonlijke contacten (aan de deur en op straat) en giften van bedrijven.
  • Bij 67% van de goede doelen worden ook personele consequenties verwacht: tijdelijke contracten worden niet verlengd, ZZP-opdrachten stopgezet en openstaande vacatures niet ingevuld.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd