Goededoelensector pleit voor uitzondering opt-in telemarketing

Het wetsvoorstel voor de invoering van een opt-in regiem voor telemarketing is in de maak. De verwachting is dat het wetsvoorstel rond de zomer in consultatie wordt gebracht. Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland, gesteund door DDMA, zetten in op een uitzondering voor goede doelen. Deze inzet en de argumenten die dit rechtvaardigen zijn uitgebreid besproken met het ministerie van EZK en inmiddels ook onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Keijzer.

Uitzondering gerechtvaardigd
De inzet en de argumenten die een uitzondering rechtvaardigen zijn in de afgelopen maanden samen met leden uitgewerkt. De maatschappelijke waarde en de impact van het werk van goede doelen is groot. Zij financieren vele maatschappelijke initiatieven, activiteiten en projecten. Maar bovenal zorgen zij voor betrokkenheid van burgers, sociale cohesie en maatschappelijke samenhang in onze samenleving. Vanwege dit maatschappelijke belang moeten goede doelen de ruimte hebben om een beroep te kunnen blijven doen op de steun van het publiek. Met een opt-in voor telemarketing wordt deze ruimte flink beperkt en komt de financiering van vele maatschappelijke projecten direct in gevaar. Dit rechtvaardigt een uitzondering voor goede doelen. Bovendien doet dit ook recht aan een overheid die ondersteunend wil zijn aan de filantropie en een ‘participerende’ samenleving wil bevorderen.

Grote impact
Uit een onderzoek van Goede Doelen Nederland onder haar leden blijkt dat bij de organisaties die telemarketing inzetten, gemiddeld bijna 30% van de donateurs via dit kanaal geworven wordt. Het gaat hierbij om zo’n 100 miljoen euro op jaarbasis. Een opt-in voor dit kanaal heeft dus grote impact op de financiering van de vele maatschappelijke projecten door deze organisaties.

Goede Doelen Nederland zal de bijzondere positie van goede doelen de komende periode blijven benadrukken en er voor blijven pleiten dat goede doelen worden uitgezonderd.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd