Grote inzet goede doelen voor Turkije en Syrië

Giro555 Aardbeving

Wij zijn, zoals iedereen, geschokt door de alles vernietigende aardbeving in Zuid Turkije en Noord Syrië. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die door dit natuurgeweld is getroffen. De Nederlandse goede doelen zetten zich volop in om essentiële hulp te bieden zoals geïmproviseerd onderdak, dekens, voedsel, schoon drinkwater, medische zorg en financiële middelen.

Er zijn diverse inzamelingsacties gestart. Zo heeft het Rode Kruis direct na de ramp Giro 7244 geopend. Giro 555 startte een grote inzamelingsactie met ook een landelijke actiedag op 15 februari. Aan het einde van de actiedag heeft Nederland 88.921.469 euro gedoneerd. Giro555 is een samenwerking van Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan International Nederland, Terre des Hommes en World Vision.

Ook het Christelijk Noodhulpcluster startte een gezamenlijke noodhulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving. De christelijke organisaties Dorcas, EO Metterdaad, Tearfund, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA hebben de krachten gebundeld voor noodhulp in Syrië.

Dit is nog maar een greep uit de vele initiatieven die zoveel goede doelen hebben genomen om geld in te zamelen en noodhulp te bieden.

Kijk hier wat goede doelen allemaal doen naar aanleiding van de aardbeving

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd