Grote opkomst Vakdag fondsenwerving 2022

Met ruim 700 bezoekers en een mooi inhoudelijk programma met 70 sprekers was de Vakdag fondsenwerving op 23 juni een succes. Wij kijken als medeorganisator tevreden terug op een mooie en inspirerende dag. Ondanks de tropische temperatuur zijn alle workshops en plenaire sessies goed bezocht en was het goed om elkaar weer live te zien.
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Die worden uiteraard opgepakt.

Meer verdieping en inspiratie
De invulling en organisatie van de Vakdag was dit jaar anders dan voorgaande jaren. Goede Doelen Nederland en het Vakblad fondsenwerving sloegen de handen ineen om samen de Vakdag 2022 te organiseren met een andere opzet, een nieuwe invulling en op een verrassende locatie. De kennis en ervaring van beide partijen zorgden voor een gevarieerd inhoudelijk programma vol kennisuitwisseling en nieuwe perspectieven. Het werd een dag vol verdieping, inspiratie en ontmoeting waarop diverse sprekers in panelsessies, talkshows en workshops de toehoorders nieuwe inzichten boden. Er is met een nieuw klein team in hele korte tijd hard gewerkt om deze dag inhoudelijk vorm te geven. De inzet, flexibiliteit en professionaliteit van alle sprekers, vele vrijwilligers en technici was groot.

Grote opkomst
Door de grote opkomst in combinatie met onverwacht veel last minute aanmeldingen was het lang wachten om naar binnen te gaan. Ook waren de zalen van de sub sessies door de grote opkomst snel vol . “Het is heel jammer dat we sommige bezoekers daardoor teleur moesten stellen omdat zij niet meer naar binnen konden. Zoveel belangstelling is natuurlijk heel positief. Daarom onderzoeken we nu of we na de zomer een aantal sessies online kunnen herhalen. Ook zullen we onze leden een evaluatieformulier sturen om leerpunten op te halen die we meenemen voor de volgende Vakdag ”, aldus Margreet Plug.

Voor sponsors, leveranciers en andere partners was in het centrale deel van de Rijtuigenloods een markt waar zij zich konden presenteren. Ook wij waren hier aanwezig met een eigen stand waar belangstellenden terecht konden met hun vragen.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'