Huis-aan-huis werving erkende goede doelen voortaan collectief gepland in Wervingsrooster

Vanaf 1 mei 2019 gaan alle leden van Goede Doelen Nederland die aan huis-aan-huis-werving doen gebruik maken van het Wervingsrooster. Dit is 25 april 2019 besloten tijdens de ledenvergadering van Goede Doelen Nederland. Het Wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur, borgt de kwaliteit van de werving en geeft het publiek en gemeenten inzicht wie, wanneer, waar aan de deur komt. Het Wervingsrooster is, naast het Collecterooster en de Erkenningsregeling, een belangrijke vervolgstap in de zelfregulering van de sector.

Alle leden van de drie initiatiefnemers die gebruik maken van de wervingsmethode huis-aan-huis werken vanaf 1 mei verplicht met het Wervingsrooster. Bij het aangaan van nieuwe contracten met wervingsbureaus worden vanaf nu duidelijke eisen gesteld t.a.v. het verplichte gebruik van het Wervingsrooster en de daaraan verbonden (kwaliteits)voorwaarden. Organisaties die vanwege een nog lopend contract niet kunnen deelnemen aan het Wervingsrooster zijn voor de looptijd van dat contract vrijgesteld van de verplichting.

Breed initiatief
Het Wervingsrooster is een initiatief van Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en Vereniging Direct Dialogue Donateurwerving Nederland (DDDN). Toezichthouder CBF en Stichting Collecteplan hebben beide een adviserende rol. Informatie over het Wervingsrooster is, net als over het Collecterooster, beschikbaar voor zowel het publiek als voor gemeenten via de website www.geefgerust.nl.

Optimalisatiefase
De periode tot 1 januari 2020 wordt gebruikt om het wervingsrooster voor alle partijen verder te optimaliseren. Het streven is om na een evaluatie aan de Commissie Normstelling te vragen de verplichte deelname aan het Wervingsrooster in de Erkenningsregeling op te nemen.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'