Impact-gericht werken met de Impactwijzer

Tijdens het Impact event op 29 maart jl. is de Impactwijzer gelanceerd. De vraag of de inspanningen het maatschappelijke effect te weeg brengen dat wordt beloofd, houdt elk goed doel bezig. De Impactwijzer is een praktische online handleiding die ondersteuning en inspiratie biedt aan goede doelen die aan de slag willen gaan met impact. De wijzer helpt organisaties om gericht te werken aan hun impact en om, op basis van inzicht in hun impact, helder te kunnen communiceren over de resultaten die ze bereiken.

Kleine organisaties hebben andere behoeften en middelen dan grote organisaties op het gebied van impact-gericht werken. De Impactwijzer biedt informatie die rekening houdt met het verschil in kennis- en ervaringsniveau, omvang en complexiteit van de organisatie. Om er voor te zorgen dat de Impactwij zer aansluit op de wensen en mogelijkheden van diverse organisaties, bevat elke stap in het proces van impact w(m)eten verschillende niveaus (van basisprincipes naar verdieping). Op elk niveau wordt theoretische kennis gekoppeld aan praktische informatie (zoals worksheets, tools, templates). De focus ligt minder op ‘proving impact’ zoals in traditionele monitoring & evaluatie, maar meer op ‘improving impact’. Het gaat om het continu leren en verbeteren op basis van best practices. De Impactwijzer is bruikbaar voor organisaties die starten met impact maar ook voor organisaties die impactmanagement verder willen uitbouwen.

De site wordt op korte termijn uitgebreid, in het Engels vertaald en voortdurend geactualiseerd. De Impactwijzer is ontwikkeld door Sinzer in samenwerking met Goede Doelen Nederland en Partos, met inbreng van CBF en andere organisaties verenigd in de Impact Challenge.

Maak gebruik van de Impactwijzer, je kunt er je impact door vergroten en beter zichtbaar maken. Kijk hier op onze website voor meer informatie over de Impact Challenge.

Heeft jouw organisatie de impact principles al ondertekend? Doe dat alsnog!

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'