In de media

In de afgelopen periode is op verschillende manieren aandacht geweest voor goede doelen in de media.

Interview over schenken en nalaten in bijlage FD
In de bijlage bij het FD van 24 juni is in een interview met Margreet Plug te lezen wat de mogelijkheden en voordelen zijn van schenken en nalaten aan goede doelen.

Klik hier voor het artikel op FD.nl.
Je kunt het interview hier lezen.

Artikel FD over de gevolgen van de coronacrisis
Met de kop ‘Miljoenenverlies voor goede doelen door coronacrisis’ publiceerde het Financieele Dagblad zaterdag 27 juni een artikel over de gevolgen van de coronacrisis voor goede doelen. Goede Doelen Nederland licht in het artikel toe dat, door het wegvallen van diverse fondsenwervende acties, een terugloop in de inkomsten verwacht werd tussen de 10 en 30% (Quick scan onder leden begin april). Dit werd geïllustreerd met twee voorbeelden van KWF en Natuurmonumenten. Ook was er aandacht voor een goed doel (Leger des Heils) dat juist meer steun ontving van donateurs omdat ze extra hulpverleningslocaties hadden opgezet vanwege de coronacrisis. Diverse media hebben hier aandacht aan besteed. Goede Doelen Nederland zat 27 juni om 13.00 uur in het NOS-journaal op radio 1 en had een korte quote bij het RTL-nieuws diezelfde dag.

Luister hier het NOS-journaal op radio 1 terug (vanaf 0:00:57).

Artikel in FD over dilemma’s rondom vermogensbeheer
Op maandag 29 juni publiceerde het FD een tweede artikel dat vooral ging over de lastige keuzes waar goede doelen voor staan als het gaat over het vermogen. Veel goede doelen hebben rendement uit vermogen om dat er enige tijd kan zitten tussen het binnenkomen van geld en de besteding ervan. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen. In het artikel wordt geschetst welke afwegingen er dan zijn. Moeten goede doelen risicovoller beleggen of verliezen accepteren door de ontwikkelingen op de financiële markt (negatieve rente en obligaties die niet veel meer opleveren). Vier organisaties worden tegen het licht gehouden.

Klik hier voor het volledige artikel in het FD.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'