In de media

In de afgelopen periode zijn er diverse publicaties geweest waar Goede Doelen Nederland namens de leden het woord voerde.

Goede Doelen Nederland heeft in de volgende publicaties het woord gevoerd namens haar leden.

Nieuwsbericht NU.nl 21 november
Met de kop ‘Een goed doel steunen: hier kun je op letten’ publiceerde NU.nl op 21 november een artikel over steun aan goede doelen. Een donateur vertelt waarom ze al heel lang het Leger des Heils steunt. Ook een ondernemer vertelt waarom zij doneert aan stichting Het Vergeten Kind. Twee mooie persoonlijke verhalen.

Margreet Plug licht toe dat uit onderzoek van Goede Doelen Nederland blijkt dat, ondanks de financiële onzekerheden die de coronapandemie voor veel Nederlanders met zich meebracht, de totale steun aan goede doelen in 2020 licht steeg ten opzichte van 2019. Daarbij benadrukte zij dat dit met name geldt voor grote goede doelen. Bij middelgrote en kleine organisaties was wel sprake van een daling in inkomsten, van respectievelijk 6 procent en 9 procent, ten opzichte van 2019. Zie ook de Feiten & Cijfers 2020 die inmiddels zijn gepubliceerd. Ook worden tips gegeven waar je als donateur op kan letten als je wil doneren.

Lees hier het volledige bericht op NU.nl

Bijlage Dagblad Trouw 15 november

In de bijlage Duurzaam leven is een interview met Margreet Plug gepubliceerd te lezen. Het gaat over de impact die de coronacrisis heeft gehad op goede doelen. Onder de kop ‘Goede doelen zijn relevanter dan ooit’ legt zij uit dat hoewel veel campagnes en evenementen stil vielen en collectes werden opgeschort, de sector veel veerkracht heeft laten zien. Goede doelen bundelen hun krachten om hun werk te kunnen voortzetten of nieuwe activiteiten te ontwikkelen die de samenleving juist door de coronacrisis heen helpen. Ook is een flinke slag naar online gemaakt.

Ook licht Margreet toe dat Nederland een rijke traditie kent als het gaat om ‘goeddoen’ en dat zich dit ook vertaalt in nalatenschappen aan goede doelen. Ons onderzoek Feiten & Cijfers onder onze leden bevestigt dit. Ook in 2020 zijn de inkomsten uit nalatenschappen ten opzichte van 2019 gestegen.

Lees hier het volledige artikel in bijlage Trouw

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland