In memoriam René Grotenhuis

Geschokt hebben wij kennis genomen van het bericht dat op 8 december na een kort ziekbed onze oud-voorzitter René Grotenhuis op 70 jarige leeftijd is overleden. Hij was van 2004 – 2012 bestuurslid van VFI (voorloper van Goede Doelen Nederland) en heeft in een lastige overgangsperiode in 2009 het voorzitterschap op zich genomen. Wij koesteren warme herinneringen aan de wijsheid en nuchterheid waarmee hij leiding gaf aan bestuur en directie. Ondanks zijn zware bestuursfunctie bij Cordaid maakte hij altijd tijd vrij als onze vereniging hem nodig had. Wij blijven René daar zeer erkentelijk voor.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, die René zo plotseling hebben moeten loslaten.

Namens bestuur, medewerkers en leden van Goede Doelen Nederland,

Jan van Berkel, voorzitter
Margreet Plug, directeur

Laatste nieuws

Mijn eenmalige gift
Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief
BOOST en KNDSB
Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland
Find N Fund
FindNFund koppelt goede doelen en fondsen aan elkaar