Inschrijven in UBO-Register uiterlijk 27 maart 2022

Je kunt jouw organisatie uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven in het UBO-register. Eerder hebben wij geadviseerd dit nog even aan te houden omdat er geen duidelijk onderscheid in het UBO-register was tussen bestuurders van ANBI’s en bestuurders met economische belangen. Immers een bestuurder van een ANBI zet zich per definitie in voor het algemeen nut en heeft geen economisch belang. Inmiddels is er in het UBO-register sprake van een voldoende onderscheid en staat niets een inschrijving meer in de weg.

Lobby voor duidelijk onderscheid in UBO-register
Vanaf het moment dat er in de Tweede Kamer werd gesproken over de invoering van een UBO-register heeft Goede Doelen Nederland zich met de SBF-partners ingezet voor een duidelijke positie van ANBI-bestuurders. ANBI-bestuurders zijn geen economische belanghebbenden. Eigenaren van een bedrijf wel. Het doel van die inzet was om dit onderscheid in het UBO-register zichtbaar te maken. Na uitvoerig overleg met het Ministerie van Financiën en de Kamer van Koophandel en na een motie in de Tweede Kamer hierover is op dit moment sprake van een voldoende onderscheid in het register. ANBI-bestuurders worden ingeschreven onder de restcategorie ‘hoger leidinggevenden’. Bij ieder uittreksel uit het UBO-register is een toelichting bijgesloten met daarin de volgende tekst:

"Hoger leidinggevenden zijn de statutair bestuurders (of vennoten, maten en leden van de rederij) van de opgave plichtige organisatie. Zij zijn op basis van hun functie ingeschreven in het geval geen natuurlijke persoon op basis van eigendom of zeggenschap als uiteindelijk belanghebbende kwalificeert. Dit zal in de regel bijvoorbeeld aan de orde zijn bij algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Op deze website kun je zien of een organisatie een ANBI is."

Inschrijfprocedure
Voor de inschrijving kun je de volgende stappen volgen:

Let bij de inschrijving op de volgende zaken:

  • Er is een uitzondering: Als de stichting of vereniging minder dan 4 statutaire bestuurders heeft én als deze bestuurders met elkaar de statuten kunnen aanpassen, dan moeten deze bestuurders als 'UBO op basis van stemrecht' worden ingeschreven.
  • Check de statutaire bestuurders op de inschrijving van jouw stichting of vereniging in het Handelsregister van de KvK en zorg ervoor dat dezelfde personen in het UBO-register worden opgenomen. Ter voorkoming van onduidelijkheden moeten in beide registers dezelfde personen staan vermeld.
  • Heeft jouw stichting of vereniging een directeur? Alleen als de directeur ook statutair bestuurder is moet hij of zij worden ingeschreven in het UBO-Register.
  • Tijdens de inschrijving kun je niet halverwege opslaan, dus zorg ervoor dat alle gegevens van tevoren compleet én bij de hand zijn. Zie ook Welke gegevens en documenten heb je nodig.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'