Integriteit hoog op de agenda

In de afgelopen weken is op diverse momenten media aandacht geweest rondom integriteit bij goede doelen. Dit omdat het nu een jaar geleden is dat een aantal zaken rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag bij internationale hulporganisaties naar buiten kwam. Met het Gezamenlijk Actieplan Integriteit heeft de sector zich het afgelopen jaar enorm ingezet om integriteit binnen organisaties te borgen. Op de website van Goede Doelen Nederland en van Partos is een uitgebreid bericht geplaatst over de stand van zaken rondom het actieplan en de stappen die de sector inmiddels heeft gezet.

Lees hier het bericht over de stand van zaken Actieplan Integriteit

Vrij Nederland publiceerde vorige week een artikel over de stand van zaken rondom integriteit en deze week een vervolgartikel. In dit vervolgartikel wordt dieper ingegaan op het Actieplan Integriteit en wordt ingegaan integriteitsschendingen bij Greenpeace International.

Daarnaast is er vandaag een rapport gepubliceerd over de bedrijfscultuur bij Amnesty International. Het rapport gaat over de werkcultuur op het Internationaal Secretariaat en de daaronder vallende regionale kantoren. Er is geen enkele aanwijzing dat er bij Amnesty Nederland sprake is van een problematische bedrijfscultuur.

Lees hier de reactie van Amnesty Nederland
Lees hier de reactie van Greenpeace

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland