Internet consultatie om negatieve effecten van wet- en regelgeving in kaart te brengen

Via een internetconsultatie vraagt het kabinet mensen mee te doen aan het onderzoek: ‘Help ons wetten en regels te verbeteren die mensen ernstig in de knel brengen’. Zo moet voorkomen worden dat mensen in de knel komen door wetten en regels. Het kabinet voert dit onderzoek uit op verzoek van de Tweede Kamer. Op basis van het onderzoek wil men betere wetten en regels voor iedereen maken. Elk ministerie doet mee aan dit onderzoek, dus reacties kunnen betrekking hebben op alle beleidsterreinen. Heb je voorbeelden van wetten of regels die ervoor zorgen dat mensen buitensporig in de knel komen? Dan kan dit ingebracht worden via de Internetconsultatie. Dit kan tot en met 8 maart.

Klik hier voor de internetconsultatie.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'