Introductie in de sector van goeddoen: voor iedereen die wil weten hoe het zit

Introductie in de sector boekje

Deze week presenteerden wij het boekje ‘Hoe zit het? Introductie in de sector van goeddoen’. Het boekje is bedoeld om iedereen die met onze sector te maken krijgt of daarin werkzaam is, wegwijs te maken.

Of het nu gaat om (nieuwe) medewerkers van goede doelen, toezichthouders van goede doelen, samenwerkingspartners, overheid of politiek.

In het boekje wordt een globaal beeld geschetst van onze sector. Globaal omdat onze sector veelomvattend en veelkleurig is. In het boekje wordt onder meer ingegaan op de partijen die in de sector actief zijn, de onderlinge samenwerking, onderzoeken en adviesrapporten en hoe de zelfregulering van de sector is ingericht. Na lezing van het boekje weet je hoe het zit.

Het eerste exemplaar werd tijdens de Goede Doelen Lezing op 9 mei uitgereikt aan Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, die de lezing hield.

Lees hier de digitale versie van de ‘introductie in de sector van goeddoen’

Laatste nieuws

Mijn eenmalige gift
Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief
BOOST en KNDSB
Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland
Find N Fund
FindNFund koppelt goede doelen en fondsen aan elkaar