Jaaroverzicht 2020 Goede Doelen Nederland beschikbaar

Samen met de leden hebben we veel bereikt in 2020. In het jaaroverzicht hebben wij de activiteiten en resultaten van Goede Doelen Nederland overzichtelijk op een rijtje gezet.

Een succesvol jaar voor Goede Doelen Nederland
Het jaaroverzicht van Goede Doelen Nederland 2020 is beschikbaar. Dit beknopte jaaroverzicht geeft naast een overzicht van de organisatorische en financiële resultaten inzicht in de resultaten die wij in 2020 voor onze leden hebben bereikt.

In de belangenbehartiging hebben we de lobby op diverse onderwerpen geïntensiveerd. Met de verkiezingen en de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord in het vooruitzicht hebben we, samen met de SBF-partners, ingezet op een positief politiek klimaat zodat goede doelen hun werk kunnen blijven doen. Dus ruimte om steun te vragen en geen wet- en regelgeving die de geefbereidheid beperkt. Deze inzet is verwoord in een Kerndocument dat later is vertaald naar het Manifest ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’. Het Manifest is ondertekend door 13 koepels uit de brede sector en breed onder de aandacht gebracht van politiek Den Haag. Ook hebben we na een intensief lobbytraject met de SBF-partners in 2020 bereikt dat de publicatie verplichting met betrekking tot donateurs van alle giften boven de 15.000 euro in de WTMO is geschrapt. Onze inzet is nu gericht op de Nota van Wijziging WTMO.

Dankzij de inzet van Goede Doelen Nederland is de opt-in voor telemarketing uiteindelijk ingevoerd met een verruiming van het begrip klantrelatie voor goede doelen. Resultaten die laten zien dat er sprake is van een toenemende maatschappelijke en politieke erkenning van de maatschappelijke waarde van onze sector.

Het jaar 2020 werd gedomineerd door de coronapandemie. Daarom hebben wij een versnelde omslag gemaakt naar online. Dit heeft geresulteerd in een groot aanbod van online trainingen en kennissessies ter ondersteuning van onze leden.

Eind 2020 had Goede Doelen Nederland 192 leden die samen tenminste driekwart van de totale inkomsten van (erkende) goede doelen vertegenwoordigen. Wij zijn een groeiende vereniging. Dit wordt versterkt door de aansluiting van Nederland Filantropieland bij Goede Doelen Nederland in mei 2020. Bovendien ontstaat zo één sterke brancheorganisatie met één stem richting samenwerkingspartners, overheid, politiek en media.

Voor onze inkoop, Bureau Nalatenschappen en Socutera zijn aparte factsheets met de belangrijkste resultaten en activiteiten gemaakt.

Klik hier voor het jaaroverzicht resultaten 2020
Klik hier voor de factsheets inkoop, Bureau Nalatenschappen en Socutera
Klik hier voor het jaarverslag 2020

Laatste nieuws

Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland
Henri mandemaker
De waarde van goede doelen: inspireer en informeer