Jan van Berkel nieuwe voorzitter SBF

Het bestuur van SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) heeft Jan van Berkel per 24 september gekozen tot voorzitter.

Jan van Berkel, voorzitter van Goede Doelen Nederland, volgt Joost van Lanschot op die sinds september 2018 om gezondheidsredenen zijn taken als voorzitter tijdelijk had neergelegd. Jan van Berkel treedt sindsdien al op als waarnemend voorzitter.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties binnen de filantropische sector: Goede Doelen Nederland, FIN, Nederland Filantropieland en CIO.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'