Kabinet vindt een Charity Commission in Nederland niet nodig

Ruim een jaar geleden werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin gevraagd werd een verkenning te doen naar de meerwaarde van een ander stelsel van toezicht, naar voorbeeld van de Charity Commission in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels heeft het Kabinet gereageerd op de motie hierover. Duidelijk is dat het kabinet geen meerwaarde ziet in een ander stelsel van toezicht in Nederland.

De motie werd ingediend door het CDA en D66 (en later aangenomen) tijdens het debat in januari 2021 over de uitkomsten van de POCOB (Parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland) .

Goede Doelen Nederland en de SBF-partners zijn voorstander van een stelsel met duidelijke basale wettelijke verplichtingen voor alle maatschappelijke organisaties, een robuust ANBI-stelsel en zelfregulering van de sector zelf. In de afgelopen periode is hierover de nodige informatie uitgewisseld met de betrokken ministeries.

Wij ondersteunen deze kabinetsreactie dan ook. Het kabinet geeft aan dat invoering van de WTMO van belang is voor toezicht op de gehele maatschappelijke sector. In de komende periode wordt over de WTMO meer bekend gemaakt. We houden vinger aan de pols en berichten daarover zodra meer bekend is.

Het is nu nog niet bekend wat het vervolg zal zijn op de Kabinetsreactie, maar Goede Doelen Nederland volgt samen met de SBF-partners de komende ontwikkelingen op de voet.

Lees hier de volledige kabinetsreactie.

Laatste nieuws

Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland
Henri mandemaker
De waarde van goede doelen: inspireer en informeer