Kamer onder de indruk van vorderingen sector in aanpak grensoverschrijdend gedrag

Op woensdag 20 februari heeft een AO plaatsgevonden met de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOs). De Kamercommissie BuHaOs sprak met minister Kaag over grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties. Een jaar nadat de eerste berichten over grensoverschrijdend gedrag bij internationale hulporganisaties naar buiten kwam. De Kamercommissie wilde een debat en wilde geïnformeerd worden over de stand van zaken en updates rondom onder andere het Gezamenlijke Actieplan Integriteit.

Er werd niet alleen gesproken over grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties, maar ook bij de VN, het bedrijfsleven en het ministerie van buitenlandse zaken zelf. Bij het debat waren Kamerleden van het CDA, de VVD, SGP, GroenLinks en D66 aanwezig. Hoewel ieder Kamerlid eigen accenten heeft gezet tijdens dit debat, was de grote lijn eensgezind: integriteitsschendingen zijn verschrikkelijk en er moet al het mogelijke aan gedaan worden om deze in de toekomst te voorkomen. Vrijwel ieder Kamerlid gaf aan onder de indruk te zijn van de vorderingen van de minister, maar ook van de sector zelf. Voorafgaand aan het AO heeft de sector een brief naar de Kamercommissie gestuurd over de stand van zaken rondom het Gezamenlijk Actieplan Integriteit. De vragen van Kamerleden waren vooral gericht op de uitvoering en niet op de plannen zelf.

Er zijn geen moties ingediend en er worden ook geen nieuwe debatten verwacht. Wel wil de Tweede Kamer een jaarlijkse update van Kaag over dit onderwerp.

Het debat kun je hier terugkijken
Kijk hier voor meer informatie over het Actieplan Integriteit en de activiteiten van o.a. Goede Doelen Nederland

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland