Kamervragen over positie van goede doelen opt-in telemarketing

Vijf politieke partijen hebben op aangeven van Goede Doelen Nederland kritische vragen gesteld over de positie van goede doelen in de Telecommunicatiewet.

Op 14 mei was de schriftelijke inbreng van de Tweede Kamer in reactie op de aanpassing van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de opt-in voor telemarketing. Uit het verslag blijkt dat er door vijf politieke partijen (GL, VVD, CDA, CU en PvdA) kritische vragen zijn gesteld over de positie van goede doelen.

Dit, naar aanleiding van de brief met position paper, de resultaten van het Zest onderzoek en het telefonisch contact dat Goede Doelen Nederland met diverse Kamerleden heeft gehad. De vragen gaan onder andere over het belangrijke werk dat goede doelen doen juist in deze coronatijd, over de negatieve gevolgen voor het werk van goede doelen bij invoering van de opt-in en over het feit dat goede doelen een andere positie hebben dan commerciële partijen. De brief met position paper en een samenvatting van het verslag met de vragen over goede doelen zijn hier te vinden. Goede Doelen Nederland ziet dit als een mooi resultaat voor deze lobbyfase.

Klanttermijn van 3 jaar

In dit verband goed om nogmaals te melden dat voor het benaderen van oud-donateurs een klanttermijn geldt van 3 jaar (handhaving vanaf 1 juni 2020). Staatssecretaris Keijzer heeft in het wetsvoorstel de mogelijkheid opgenomen om zonder tussenkomst van het parlement de klanttermijn aan te kunnen passen (via een ministeriële regeling of een AMvB). Om dat te voorkomen hebben de diverse sectoren, waaronder de goededoelensector, een vlucht naar voren genomen en is de klanttermijn vastgesteld op 3 jaar en vastgelegd in de Code Telemarketing van de DDMA. Dit betekent dat oud-donateurs tot drie jaar ná de beëindiging van de financiële klantrelatie gebeld mogen worden. De gewijzigde Code Telemarketing is 1 maart ingegaan en inmiddels ook onderdeel uit van de Reclame Code.

Klik hier voor de gewijzigde Code Telemarketing.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland