Keijzer ziet onvoldoende aanleiding om goede doelen uit te zonderen voor opt-in telemarketing

Goede Doelen Nederland heeft ingezet op een uitzondering van goede doelen bij een opt-in voor telemarketing. Deze inzet en onderbouwing ervan is onlangs ook per brief onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Keijzer van EZK. Inmiddels heeft Goede Doelen Nederland een reactie ontvangen van Keijzer waarin duidelijk wordt dat zij onvoldoende aanleiding ziet om goede doelen uit te zonderen van een opt-in regiem voor telemarketing.

Goede Doelen Nederland vindt de reactie uiterst teleurstellend en is verbaasd over het feit dat de argumenten die een uitzondering legitimeren in haar reactie onbesproken blijven. Keijzer geeft aan dat zij privacy en de belangen van de consument voorop stelt. Wij blijven inzetten op een uitzondering voor goede doelen. Wij vinden dat dit recht doet aan het grote maatschappelijke belang van de sector en de wijze waarop goede doelen, dag in dag uit, steun voor hun werk moeten vragen.

Met het oog op het wetsvoorstel dat nu door EZK wordt voorbereid en waarvoor rond de zomer de internetconsultatie start, bereiden wij de komende periode diverse acties voor. Het is van groot belang dat de sector een stevig signaal afgeeft. Dit doen wij als brancheorganisatie samen met onze collega brancheorganisaties. Maar ook individuele organisaties, die gebruik maken van telemarketing, kunnen van zich laten horen. Goede Doelen Nederland zal dit voor haar leden faciliteren en coördineren. Vanzelfsprekend wordt het gesprek met het Ministerie van EZK intensief voortgezet.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Keijzer.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland