Kom naar de bijeenkomst over generatieverschillen in geefgedrag

Op naar een nieuwe generatie betrokken burgers? Meer weten over generatieverschillen in geefgedrag en vrijwilligerswerk in Nederland? Meld je dan nu aan voor de bijeenkomst georganiseerd door Goede Doelen Nederland en de VU op 4 november van LET OP: 14.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) in de Singelkerk in Amsterdam. In verband met de vele aanmeldingen zijn we uitgeweken naar een andere locatie (Singelkerk).

Aanmelden kan nog steeds!
Vanwege de vele aanmeldingen zijn we uitgeweken naar een andere locatie. Daardoor zijn er meer plaatsen en kan iedereen zich vanaf nu weer aanmelden en is er geen restrictie meer voor het aantal mensen per organisatie. Dit kan via aanmelden@goededoelennederland.nl.

Tijdens de bijeenkomst worden de eerste resultaten van het onderzoek naar generatieverschillen in geefgedrag en vrijwilligerswerk gepresenteerd en toegelicht door professor René Bekkers. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en doet al jaren onderzoek naar het geefgedrag in Nederland. Het onderzoek naar de generatieverschillen maakt onderdeel uit van het tweejaarlijkse onderzoek ‘Geven in Nederland’ van de VU. De bijeenkomst is exclusief voor leden van Goede Doelen Nederland.

René Bekkers zal antwoord geven op de volgende vragen: Hoe verschillen generaties van elkaar in geefgedrag en vrijwilligerswerk? Vergrijzen donateurs en vrijwilligers sneller dan de Nederlandse bevolking als geheel? Hoe zullen het geefgedrag en vrijwilligerswerk zich de komende jaren ontwikkelen wanneer de generatieverschillen uit de afgelopen twintig jaar zich doorzetten? Daarnaast zal hij belangrijke vragen bespreken als: hoe komt het dat jongeren minder geld geven en minder actief zijn in vrijwilligerswerk dan ouderen? Welk deel van de jongeren bereiken goededoelenorganisaties met een verzoek om een bijdrage, en met welke wervingsmethoden overtuig je jongeren het vaakst? Verder zal Bekkers toelichten wat jongeren en ouderen verwachten van goededoelenorganisaties en welke doelen zij het belangrijkst vinden. Antwoorden op deze vragen zijn van belang om een goede strategie te bepalen voor het bereiken van nieuwe generaties donateurs en vrijwilligers.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd