Liesbeth Broekhuizen-Booij nieuwe jurist bij Bureau Nalatenschappen

Wij stellen graag onze nieuwe notarieel jurist aan je voor. Liesbeth Broekhuizen-Booij studeerde Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Na haar studie heeft zij ruim tien jaar in het notariaat gewerkt als kandidaat-notaris. Zij heeft zich in het notariaat beziggehouden met zowel de familierechtpraktijk als de onroerend goedpraktijk. De laatste twee jaar heeft zij bij een rechtsbijstandsverzekeraar gewerkt als jurist erfrecht. Hier stond Liesbeth met name erfgenamen en executeurs bij in hun conflicten rond de vererving en afwikkeling van een nalatenschap.

“Als (waarnemend) kandidaat-notaris heb ik gedurende al die jaren vele besprekingen familierecht gevoerd en testamenten gepasseerd. Als jurist erfrecht heb ik vervolgens gezien wat de mogelijke valkuilen zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap en in welke situaties geschillen kunnen ontstaan tussen erfgenamen onderling of tussen erfgenamen en de executeur. Ik zet mijn ervaring op het gebied van erfrecht heel graag in voor de behartiging van de belangen van goede doelen.”

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland