Maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen onveranderd groot in 2018

Vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek, onderzocht Goede Doelen Nederland de ontwikkelingen in bestedingen en steun uit de samenleving over 2018 bij 24 grote goede doelen. Dit zijn organisaties die ieder jaarlijks minimaal 20 miljoen aan inkomsten hebben. Uit dit onderzoek blijkt dat de resultaten in 2018 nagenoeg hetzelfde zijn als in 2017. De in het onderzoek betrokken goede doelen besteedden totaal € 1 miljard aan maatschappelijke doelen. De omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale bestedingen ligt op 88%.

De totale inkomsten van de 24 grote goede doelen bedragen ruim € 1,2 miljard. Net als in 2017 zorgen particulieren met hun steun in totaal voor 44% van de inkomsten. Ruim 50% daarvan is afkomstig uit giften en donaties en 26% uit nalatenschappen. Dit toont aan dat de maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen onveranderd groot is.

Verantwoording en transparantie
In september 2019 verschijnt ‘Feiten en Cijfers 2018’ met de belangrijkste cijfers over 2018 van de bij Goede Doelen Nederland aangesloten leden. De onderliggende cijfers worden door het CBF, de toezichthouder van erkende goededoelenorganisaties, verstrekt. De goededoelensector legt hiermee verantwoording af aan de miljoenen mensen die zich verbinden aan de organisaties. De cijfers geven een algemeen beeld van onder meer de totale inkomsten en de doelbesteding van deze organisaties.

Deelnemende goede doelen
De volgende organisaties zijn bij het onderzoek betrokken: KWF Kankerbestrijding, Rode Kruis, Natuurmonumenten, KNCV Tuberculosefonds, UNICEF, ZOA, Prins Bernhard Cultuurfonds, Wereld Natuur Fonds, Hartstichting, Plan International Nederland, Aidsfonds, CARE Nederland, War Child, Save the Children, Solidaridad, Kerk in Actie, Woord en Daad, Amnesty International, Amref Flying Doctors, Stichting Vluchteling, Nierstichting, Simavi, Alzheimer Nederland en De Zonnebloem.

Klik hier voor het overzicht

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'