Manifest ‘Geef ons de ruimte’ gedeeld met politieke partijen

Beeld manifest

Goede Doelen Nederland heeft, in aanloop naar de verkiezingen samen met de SBF-partners het Manifest ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’ onder de aandacht gebracht bij de politiek.

Het Manifest is ondertekend door 13 koepels binnen de brede sector. De overheid neemt steeds vaker maatregelen die, bedoeld of onbedoeld, de ruimte om te geven en steun te vragen inperken. En dat moet stoppen! Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het belangrijk dat wij vanuit de brede sector van ons laten horen.

Het Manifest is een bondige samenvatting van het maatschappelijk belang van ‘goeddoen’ en laat zien dat onze sector relevant is. Wij vragen de politiek om initiatieven van Nederlanders om ‘goed te doen’ de ruimte te geven door:

  • Geven te stimuleren.
  • Het vragen van steun niet te belemmeren.
  • Belemmerende wet- en regelgeving achterwege te laten.
  • Vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken.
  • Loterijbijdragen veilig te stellen.

Inmiddels zijn deze punten nader geconcretiseerd en toegestuurd aan een aantal politieke partijen. Ook heeft Goede Doelen Nederland, samen met de SBF-partners een oproep van de NOV aan de politiek ondersteund om het belang van vrijwilligerswerk te borgen in de verkiezingsprogramma’s. Op dit moment wordt bekeken of onze punten via amendementen in de verkiezingsprogramma’s ingebracht kunnen worden.

Ondertekenaars Manifest

SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie goede doelen), FIN (Vereniging van Fondsen en Foundations in Nederland), CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), Kunsten ’92 (Belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed), NOC*NSF, Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur), NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Partos (Branchevereniging Ontwikkelingssamenwerking), Goede Doelen Platform (Belangenbehartiger beneficianten van goede doelen loterijen), Partin (Brancheorganisatie voor particulier initiatief), SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen) en Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD).

Lees hier het Manifest.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland