Motie Stoffer over giftenaftrek aangenomen

Tweedekamer

Op 5 juli vond een tweeminutendebat plaats in de Tweede Kamer over de brief van Van Rij en de compensatie die hij voorstelt om de negatieve effecten van de maximering van de aftrek van periodieke giften te beperken. Tijdens dit debat heeft het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) een motie ingediend die door een meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen.

Kamerlid Stoffer constateerde dat het kabinet nu voorstelt om het geefgedrag vanuit vennootschappen te stimuleren en hier op Prinsjesdag op terug te komen. Met zijn motie verzoekt Stoffer de regering om ook voor particuliere gevers de effecten van de beperking van de giftenaftrek nadrukkelijk te blijven monitoren en zo snel mogelijk na de evaluatie te bezien of er maatregelen nodig zijn om eventuele negatieve effecten te repareren. De evaluatie van de giftenaftrek staat, afhankelijk van de recente politieke ontwikkelingen, op de agenda voor dit jaar.

Wij vinden het belangrijk dat, naast het uitwerken van een oplossing voor giften door bedrijven, met deze motie aandacht gevraagd wordt voor giften door particulieren. Dit is lijn met de Beleidsvisie Filantropie van de overheid waar het stimuleren van geven één van de pijlers is. Zowel ondernemingen als particulieren moeten gestimuleerd worden te blijven geven aan maatschappelijke doelen. Goede Doelen Nederland heeft, samen met de SBF-partners, dit punt herhaaldelijk naar voren gebracht in de verschillende gesprekken met Kamerleden en ambtenaren van het Ministerie van Financiën.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland