Motie Zeedijk met betrekking tot donateurswerving en colportage aangenomen

Direct Dialogue

De Kamer heeft een motie aangenomen die de regering verzoekt om ideële of charitatieve instellingen evenals loterijen die afdragen aan goede doelen, cultuur, welzijn, sport en samenleving uit te zonderen van een verplichte bedenktijd bij verkoop aan de deur en donateurswerving.

In het kader van de Consumentenagenda heeft de minister van EZK de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat zij voornemens is om bij deur- en straatverkoop een verplichte bedenktijd van drie dagen in te voeren. Dit houdt in dat bij een eerste contact alleen maar een vrijblijvend aanbod gedaan mag worden en na drie dagen opnieuw contact moet worden gezocht om een overeenkomst te sluiten. Doel is om consumentenbescherming te bevorderen.

Hoewel deze generieke wetgeving met het oog op consumentenbescherming een belangrijk doel dient en niet primair beoogt maatschappelijke organisaties in hun werk te belemmeren, zijn er ongewenste gevolgen voor de goededoelensector. Voor goede doelen is deze maatregel in de praktijk niet uitvoerbaar en niet proportioneel, omdat donaties op elk moment kunnen worden opgezegd. In het verlengde van de, begin juni, aangenomen amendementen voor het behoud van de klantrelatie van goede doelen en loterijen heeft de Kamer afgelopen dinsdag een motie aangenomen, ingediend door NSC-Kamerlid Zeedijk, die de regering verzoekt om ideële of charitatieve instellingen evenals loterijen die afdragen aan goede doelen, cultuur, welzijn, sport en samenleving uit te zonderen van een verplichte bedenktijd bij verkoop aan de deur en donateurswerving. Deze motie is een goede stap richting de verdere uitwerking van de Consumentenagenda.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland