Nieuw bij Goede Doelen Nederland: het deskundigenpanel nalaten

Pen nalaten

Goede Doelen Nederland heeft een deskundigenpanel nalaten samengesteld, bestaande uit deskundigen vanuit diverse disciplines. Lid-organisaties hebben de mogelijkheid om vertrouwelijk dilemma’s in het kader van nalaten aan het panel voor te leggen.

In november 2023 heeft Goede Doelen Nederland een Handreiking Nalaten voor haar leden gemaakt. Hiervan is hoofdstuk 2 publiek gemaakt.

Medewerkers van goede doelen kunnen in de omgang met mensen die overwegen een goed doel in hun testament op te nemen of bij de afwikkeling van nalatenschappen, te maken krijgen met diverse omstandigheden dan wel vragen.

Hoofdstuk 2 van de handreiking behandelt een aantal van deze regelmatig voorkomende vragen en omstandigheden. Goede doelen doen er goed aan dit binnen de organisatie met elkaar te bespreken en te bepalen hoe daar in een voorkomend geval mee wordt omgegaan.

Binnenkort kunnen lastige vragen aan het deskundigenpanel worden voorgelegd. Het doel van dit panel is om expertise te bieden op het gebied van communicatie, notariaat, advocatuur, mediation en goede doelen met het oog op dilemma’s van leden van Goede Doelen Nederland op het gebied van nalaten. Het panel fungeert als een overlegorgaan c.q. klankbord voor de leden van Goede Doelen Nederland. En stelt een lid-organisatie, door het belichten van verschillende perspectieven ten aanzien van de voorgelegde casus, in staat weloverwogen beslissingen te nemen.

Het panel is als volgt samengesteld:

  • Lucienne van der Geld, directeur Netwerk Notarissen, plvv raadsheer Den Haag, docent en voorzitter van het deskundigenpanel
  • Annette van Riemsdijk, advocaat, docent, mediator, voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en plvv raadsheer Den Bosch
  • Peter van der Maat, manager partner Woordvoerders etc.
  • Baukje van Aller, op dit moment hoofd Bureau Nalatenschappen, m.i.v. 6 mei a.s. kandidaat-notaris
  • Sander Baetens, advocaat en vice voorzitter VEAN Erfrecht advocaten.
  • Will van Heugten, voormalig operationeel directeur fondsenwerving Leger des Heils
  • Sylvia Borren, verbonden aan Governance & Integrity.

Voor dit jaar wordt een aantal momenten vastgesteld waarop dilemma’s aan het panel kunnen worden voorgelegd. Zodra deze momenten bekend zijn, zullen we weer informatie geven over de werkwijze van het panel.

Binnenkort volgt dus meer informatie.

Laatste nieuws

Euros geld briefjes 740x320
Onderscheid in risiconiveau stichtingen in derde National Risk Assessment
Tweedekamer
De evaluatie van de giftenaftrek afgerond
Stichting reclame code
Nieuwe Consumenten Adviesraad bij Stichting Reclame Code