Nieuw: compleet aanbod van diensten en trainingen integriteit

Goede doelen hebben integriteit hoog in het vaandel staan. Goede Doelen Nederland heeft samen met Partos een breed aanbod voor organisaties samengesteld om het eigen integriteitssysteem (verder) in te richten en te optimaliseren. Het aanbod helpt ook bij het naleven van de integriteitsnormen van de Erkenning.

Het aanbod is onderdeel van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit dat in 2018 door een brede coalitie binnen de sector werd opgesteld. Het actieplan is een samenhangende aanpak om integriteitsschendingen te verminderen en de meldingsbereidheid te vergroten. Het plan richt zich op preventie, signalering, handhaving en verantwoording van grensoverschrijdend gedrag. In dit kader is al enige tijd een Handreiking Integriteit beschikbaar. En is een extra hoofdstuk integriteit toegevoegd aan de normen van de Erkenning. Vanaf nu wordt daar dus een grote diversiteit aan trainingen en diensten aan toegevoegd en is onlangs een gratis online cursus integriteit gelanceerd.

Voor grote én kleine organisaties
Het pakket van diensten en trainingen is heel divers. Van een training morele oordeelsvorming tot begeleiding van moreel beraad. Het gaat om zo’n 20 diensten waaronder 7 trainingen. Ook voor kleine goede doelen is er een interessant aanbod. Voor bijna alle diensten geldt dat deze ook in het Engels aangeboden worden. Het dienstenpakket zal in de loop der tijd worden aangevuld.

Klik hier voor meer informatie

Laatste nieuws

Mijn eenmalige gift
Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief
BOOST en KNDSB
Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland
Find N Fund
FindNFund koppelt goede doelen en fondsen aan elkaar