Nieuwe leden Goede Doelen Nederland

Welkom geel200x133

We verwelkomen drie nieuwe leden. Goede Doelen Nederland telt daarmee 234 leden. We stellen de organisaties graag aan je voor.

Fonds Kind & Handicap zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte.

Ze streven naar een wereld waarin ieder kind kan meedoen, zodat ook zij hun dromen waar kunnen maken. Ze steunen financieel bij de aanschaf van onmisbare vervoers- hulp- en leermiddelen, geven informatie en steunen onderzoek naar het behandelen en voorkomen van handicaps.

Stichting Long Covid heeft als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor biomedisch onderzoek naar de oorzaken en behandeling van Long COVID. Ze stimuleren kennisdeling & samenwerking tussen partijen en onderzoekers zowel in Nederland als internationaal.

Stichting Liox streeft ernaar om scholieren, studenten en internationale studenten, kunst en cultuur op een onbewuste manier te laten ervaren, waardoor de affiniteit met kunst & cultuur toeneemt. Juist door kunst & cultuur in de mensheid hun dagelijkse leven toe te passen wordt deze automatisch meer bekwaam met kunst & cultuur.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'