Nieuws van ITGD

Itgd nieuwsbrief

Lees de nieuwsbrief van ITGD met, naast waardevolle informatie voor interne toezichthouders van goede doelen, een interview met Jan van Berkel.

Goede Doelen Nederland en een aantal ervaren toezichthouders hebben destijds het initiatief genomen om de stichting ITGD (Intern Toezicht Goede Doelen) op te richten. Doel is de kwaliteit van het interne toezicht te bevorderen. Inmiddels hebben iets minder dan 70 goede doelen, groot en klein, zich aangesloten bij ITGD. We bevelen de aansluiting bij ITGD van harte aan.

ITGD is waardevol voor de verdere professionalisering van de sector waarin de toezichthouders een belangrijke rol vervullen. Goed intern toezicht is een voorwaarde voor het goed functioneren van een organisatie en daarom wordt daar ook in de Erkenningsregeling aandacht aan besteed. De aansluiting bij ITGD wordt ook door het CBF van harte aanbevolen.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland