NVB standaarden voor de-risking door banken

Nederlandse vereniging voor banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op 31 mei 2023 vijf standaarden gepubliceerd voor banken.

Als banken daarmee gaan werken zou het voor bonafide klanten eenvoudiger moeten worden om een bankrekening te openen en zouden zij minder vaak lastige vragen van hun bank moeten krijgen. In de komende periode werkt de NVB ook aan een standaard specifiek voor non-profits. Goede Doelen Nederland denkt samen met een aantal andere partijen in de sector mee over een lijst met criteria die als risico mitigerend kunnen dienen voor goede doelen, zoals het hebben van een Erkenning. Wij vinden het belangrijk dat het betalingsverkeer daadwerkelijk toegankelijk is en dat goede doelen ongehinderd hun werk kunnen doen in binnen- en buitenland.

Goede Doelen Nederland in gesprek over standaard voor non-profit sector
De NVB werkt aan nog zo’n 12 standaarden voor specifieke sectoren, waaronder ook de non-profit sector. Het afgelopen jaar heeft Goede Doelen Nederland samen met de SBF-partners en andere brancheorganisaties gesprekken gevoerd met de NVB en de banken. Inzet was om het openen van bankrekeningen en betalingstransacties door verenigingen en stichtingen te versoepelen, zodat deze organisaties niet langer onderworpen worden aan onnodige beperkingen en een onevenredig intensief klantenonderzoek. Een lijst met criteria die als risico mitigerend kunnen dienen, zoals het hebben van een Erkenning of een beperkte jaarlijkse omzet, helpt daarbij. Het is de bedoeling dat de specifiek voor de non-profit geldende standaard nog voor de zomer gereed is.

Klantonderzoek versoepelen
De vijf recent gepubliceerde standaarden zijn het belangrijkste resultaat van de serie rondetafelgesprekken tussen banken en de toezichthouder DNB (De Nederlandsche Bank) over een meer risico gericht klantonderzoek om witwassen te voorkomen. Een belangrijke versoepeling betreft het identificeren en verifiëren van de zogenoemde UBO. Voor laag en neutraal risico-scenario’s kan de bank volgens de nieuwe standaarden de gegevens in het UBO-register gebruiken en is alleen een bevestiging van de klant nodig. Klanten hoeven deze informatie dan niet langer ook nog via bijvoorbeeld een UBO-verklaring aan de bank aan te leveren.

Lees hier meer over de standaarden van de NVB.

Laatste nieuws

Euros geld briefjes 740x320
Onderscheid in risiconiveau stichtingen in derde National Risk Assessment
Tweedekamer
De evaluatie van de giftenaftrek afgerond
Stichting reclame code
Nieuwe Consumenten Adviesraad bij Stichting Reclame Code