Onacceptabel conceptwetsvoorstel moet zo snel mogelijk van tafel

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ is in consultatie gegaan. Dat maakte het Ministerie van Justitie & Veiligheid vlak voor de kerst bekend. Doel van het conceptwetsvoorstel is om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken (een ambitie uit het regeerakkoord). Kort samengevat bepaalt het conceptwetsvoorstel dat een donateur van een gift van 15.000 euro of hoger met naam en toenaam vermeld moet worden op de website van de maatschappelijke organisatie die de gift heeft ontvangen. Goede Doelen Nederland en de SBF-partners vinden dit wetsvoorstel onacceptabel en willen het zo snel mogelijk van tafel.

Schieten met een kanon op een mug
Het begrip ‘gift of donatie’ is breed gedefinieerd en omvat bijvoorbeeld ook legaten en andere ontvangsten uit nalatenschappen. Goede Doelen Nederland heeft met de SBF-partners een duidelijk standpunt ingenomen. Goede Doelen Nederland vindt dit voorstel een typisch voorbeeld van ‘schieten met een kanon op een mug’. Wij vrezen dat als dit voorstel wet wordt donateurs worden afgeschrikt om grote bedragen te geven of na te laten. Het voorstel is schadelijk voor hun privacy, hun veiligheid en de geefbereidheid in Nederland. Donateurs moeten anoniem kunnen geven. Kortom, dit wetsvoorstel is een directe bedreiging voor het vele goede werk van goede doelen. Goede Doelen Nederland heeft direct na de kerst een eerste reactie op de website geplaatst.

Overleg met Ministerie van Justitie & Veiligheid
Voordat het conceptwetsvoorstel in consultatie ging, heeft Goede Doelen Nederland in SBF-verband uitgebreid contact gehad met het ministerie en heeft SBF namens een brede coalitie van partijen in de filantropische sector ook een schriftelijke reactie aan het ministerie gegeven. Het overleg met het ministerie wordt voortgezet.

Klik hier voor meer infomatie over de belangenbehariging en de inzet (achter de inlog).

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland