Onbelaste vrijwilligersvergoeding blijft 1800 euro in 2022

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding blijft € 1.800 per jaar in 2022. Goede doelen kunnen vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding geven, zolang de ontvangen vergoedingen de maximale normbedragen niet overschrijden. Vrijwilligers hoeven de vergoedingen dan niet aan de Belastingdienst op te geven.

Voor 2022 is deze onbelaste vrijwilligersvergoeding maximaal € 1.800 per jaar en € 180 per maand en daarmee is de onbelaste vergoeding gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Komt de totale vergoeding niet boven deze bedragen uit, dan is een uurvergoeding van maximaal € 5 onbelast. Voor vrijwilligers onder de 21 jaar geldt een maximale onbelaste uurvergoeding van € 2,75.

Bron: Belastingdienst

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'