Onderzoek ‘Geven in Nederland’ van start gegaan

Het Centrum voor Filantropische Studies van de VU heeft onlangs bekend gemaakt dat het onderzoek ‘Geven in Nederland’ (GIN) weer van start is gegaan! Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de toegezegde financiële bijdrage van Goede Doelen Nederland en een belangrijk aantal leden (24 goede doelen).

Het is enige tijd spannend geweest of het tweejaarlijkse wetenschappelijk onderzoek ‘Geven in Nederland’ (GIN) dit jaar van start kon gaan. Vanaf 1995 wordt GIN gefinancierd door het Ministerie van J&V. Het ministerie wil de komende drie edities (zes jaar) graag weer financieren, maar wel op voorwaarde dat de sector zelf de helft bijdraagt. Naast onze sector (het fondsenwervende deel) en het Ministerie van J&V dragen ook vijf grote vermogensfondsen bij aan de komende edities van GIN, waaronder ook leden van Goede Doelen Nederland.

Wetenschap en praktijk dichter bij elkaar
Voorafgaand aan het commitment vanuit onze sector is, onder regie van Goede Doelen Nederland, intensief overleg geweest met GIN/VU. Het belang van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt gezien. . Maar het commitment voor inhoudelijke samenwerking en structurele (mede)financiering door onze sector wordt in hoge mate bepaald door de relevantie, bruikbaarheid én actualiteit van de resultaten voor de sector. De nieuwe opzet van GIN houdt hier rekening mee doordat relevante thema’s en onderwerpen vóór de start van een nieuwe editie GIN bij de brede sector opgehaald en betrokken worden in het onderzoek. De VU richt hiervoor een maatschappelijke klankbordgroep in waar o.a Goede Doelen Nederland en een aantal leden aan zullen deelnemen. De Dag van de Filantropie 2019 wordt ook gebruikt om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen en om kennis en inzichten te delen. Ook Goede Doelen Nederland levert hier een bijdrage aan.

Aansluiting bij onze sector
Om de aansluiting van GIN bij onze sector verder te optimaliseren, heeft Goede Doelen Nederland een eigen klankbordgroep opgezet met leden en een afvaardiging van GIN. In deze klankbordgroep wordt de nieuwe opzet van GIN in de context van onze sector besproken, geëvalueerd en de VU van input voorzien. GIN komt op verschillende manieren tegemoet aan een betere aansluiting bij onze sector. Zo worden de onderzoeksresultaten in de vorm van ‘specials’ explicieter, eerder én exclusief voor onze leden gecommuniceerd in de vorm van lezingen en seminars en met gebruikmaking van ‘visuals’ zoals factsheets en infographics. De eerste special gaat over generatieverschillen in geefgedrag met speciale aandacht voor jongeren. De resultaten daarvan zullen in november 2019 met Goede Doelen Nederland en haar leden worden gedeeld.

De volledige editie van ‘Geven in Nederland 2020’ wordt op de Dag van de Filantropie 2020 gepresenteerd.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland