Ook een Europees Manifest Filantropie

Vorige week is in Brussel het European Philanthropy Manifesto gelanceerd en aangeboden aan de Europese Commissie. In het Manifest wordt gepleit voor een Europees beleid dat filantropie stimuleert en ondersteunt. De Commissie wordt opgeroepen om vrij verkeer van filantropie, zoals met goederen, diensten en personen al het geval is, mogelijk te maken. Zo moet geven aan goede doelen binnen de EU makkelijker worden. Het manifest is ontwikkeld door het European Foundation Centre (EFC) en Donors and Foundations Networks in Europa (DAFNE) en richt zich daarmee primair op de zogenaamde institutionele filantropie. De institutionele filantropie in Europa omvat momenteel meer dan 147.000 stichtingen en jaarlijkse rond de 60 miljard euro aan geefgeld.

Gosse Bosma, EFA-voorzitter en directeur van Goede Doelen Nederland, is erg blij met het initiatief: ‘Dit is een belangrijk signaal voor de noodzaak van een ​​beter Europees filantropisch klimaat. Voor EFA, vertegenwoordiger van het fondsenwervende deel van de Europese filantropie is het manifest een opmaat naar betere samenwerking met het Europese maatschappelijk middenveld. We moeten ons – ook in Nederland – er beter van bewust zijn dat Nederlandse regelgeving die ons als sector hier raakt, uitvloeisel is van Europese afspraken. Krachten bundelen in Brussel moet meer prioriteit krijgen.

Lees hier meer over het Manifest in de EFA Nieuwsbrief

In 2017 werd in Nederland het Manifest Filantropie gelanceerd door een coalitie van 14 koepels binnen de filantropie. Het Manifest werd aangeboden aan de toen nieuw gekozen Tweede Kamer.

Laatste nieuws

Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland
Henri mandemaker
De waarde van goede doelen: inspireer en informeer