Petitie: Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

De petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen’ is geïnitieerd door NOV, platform vrijwillige inzet in samenwerking met onder andere COC Nederland, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), LandschappenNL, Partin, NOC*NSF en Scouting Nederland. Goede Doelen Nederland steunt de petitie door deze onder de aandacht te brengen van haar leden en op te roepen de petitie te tekenen indien relevant.

Waarom de petitie?
Vrijwilligers in besturen van verenigingen, stichtingen en coöperaties hebben te maken met wet- en regelgeving die in de uitvoering veel tijd vraagt. Ook is de regelgeving voor bestuursleden soms moeilijk, onduidelijk én niet altijd van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Ze hebben er voornamelijk last van. En dat terwijl er toch al zoveel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligersorganisatie. Zo moeten bestuursleden zich inschrijven in het UBO-register, zodat de overheid weet wie de uiteindelijk belanghebbende is van de vrijwilligersorganisatie. Ook hebben ze te maken met de complexe AVG (privacywetgeving), de WBTR (Bestuur en Toezicht), de Wwft (witwassen en terrorisme) en sommigen met BTW wetgeving voor sportverenigingen.

Wat wordt aan de overheid gevraagd?

  • Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast een betaalde baan of zorgtaak.
  • Waar mogelijk wet- en regelgeving (alsnog) niet op kleine organisaties van toepassing te laten zijn..
  • Niet-draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  • Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Je kunt de petitie hier tekenen.

Meer informatie over de organisaties die de petitie zijn gestart vind je hier.

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd