Pleidooi terugdraaien aftopping giftenaftrek en belang ANBI-stelsel

Belangenbehartiging ANBI700x300

Voorbereidend op het Tweede Kamerdebat 14 juni over Fiscaliteit heeft Goede Doelen Nederland, samen met de SBF-partners, een position paper met toelichting naar de vaste Kamercommissie Kamerleden gestuurd.

Ondanks de overvolle agenda voor dit debat gebruikten diverse Kamerleden hun spreektijd om aandacht te besteden aan ANBI’s, de giftenaftrek en filantropie. De staatssecretaris heeft toegezegd binnen twee weken met een brief te komen over de aftopping van de giftenaftrek.

Negatieve gevolgen beperking giftenaftrek voor goede doelen
De sector brede inventarisatie van de negatieve gevolgen van de beperking van de aftrek van periodieke giften is als bijlage bij de positionpaper ook naar de vaste Kamercommissie Financiën gestuurd. Uit deze inventarisatie blijkt dat de aantoonbare maatschappelijke schade nu al vele malen groter is dan de potentiële opbrengst van de maatregel in de vorm van extra belastinginkomsten. Aan de hand van 13 concrete casussen wordt aangetoond dat deze maatregel direct leidt tot een afname van giften ten koste van vele maatschappelijke doelen. Zowel in ons recente gesprek met staatssecretaris Van Rij als in de positionpaper aan de Tweede Kamer hebben wij het dringende verzoek gedaan om de maatregel zo spoedig mogelijk terug te draaien.

Verbetering toezicht ANBI-stelsel door zelfregulering en digitalisering
In de positionpaper onderstrepen wij het belang van de ANBI-regeling en de giftenaftrek voor onze sector. In het debat werd de ANBI-regeling besproken naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport “Toezicht op Algemeen Nut’. De onderzoekscommissie adviseert het toezicht op ANBI’s te versterken. Met name door verdere digitalisering van de informatie en versterking van zelfregulering door de sector. Wij vinden het terecht dat de onderzoekscommissie en het kabinet willen inzetten op de verbetering van het toezicht. Wij denken graag mee over versterking van de zelfregulering en verdere digitalisering.

Geen grondrechtentoets in ANBI-stelsel
Wij hebben ook het grote belang benadrukt van een ANBI stelsel dat diversiteit en pluriformiteit garandeert. Het kabinet neemt terecht het advies van de commissie over om geen grondrechtentoets op te nemen in de ANBI-regeling. Wij vinden dat het ANBI-stelsel verschoond moet blijven van politieke inmenging op basis van, op een bepaald moment geldende meerderheidsopvattingen over ‘wat hoort en wat niet hoort’.

Lees hier de positionpaper.
Lees hier de inventarisatie gevolgen aftopping giftenaftrek.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'