Prinsjesdag 2021 geen verrassingen voor de sector

De Kabinetsplannen voor 2022 bevatten geen nieuw beleid specifiek voor onze sector. Wel moeten we alert blijven op nieuw beleid rondom een aantal grote maatschappelijke thema’s dat onze sector beslist zal raken. In de Troonrede werd door de koning met grote waardering verwezen naar de vele initiatieven in ons land waarmee de samenleving door de coronacrisis heen geholpen wordt.

Grote waardering
In de Troonrede sprak de koning zijn waardering uit over de Nederlanders die in coronatijd opnieuw hebben laten zien er als familie, vrienden, collega’s en buren voor elkaar te zijn. Ook sprak hij over de vele initiatieven die in ons land zijn ontstaan om mensen te helpen en uit hun isolement te halen.

Opperste alertheid
De kabinetsplannen voor 2022 bevatten geen nieuw ondersteunend beleid specifiek gericht op goede doelen of filantropie in het algemeen, zoals de giftenaftrek, vrijwilligerswerk of kansspelbeleid. Maar we zullen alert moeten blijven op ontwikkelingen rondom een aantal grote maatschappelijke thema’s zoals de aanpak van terrorismefinanciering en witwaspraktijken die grote impact kunnen hebben op het werk van onze sector. Lopende dossiers zoals de WTMO, POCOB, de FATF-evaluatie, onderzoek naar algemeen nut van ANBI’s en de nieuwe EU-richtlijn tegen witwassen en terrorismefinanciering volgen wij kritisch of zijn wij nauw bij betrokken. Wij zullen er voor waken dat hierbij in lijn wordt gehandeld met de eerder gepubliceerde Kabinetsvisie op filantropie. In de huidige begroting van J&V wordt daar ook naar verwezen.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'