Publicatie: reflectie op het voorkomen van terrorismefinanciering bij goede doelen

Op 28 oktober vond een seminar plaats over de aanpak van terrorisme financiering en hoe dit goede doelen raakt. De resultaten zijn gepubliceerd in een boekje.

Op 28 oktober vond een seminar plaats over de aanpak van terrorisme financiering en hoe dit goede doelen raakt. Goede Doelen Nederland en CBF hebben een samenvatting van het seminar gepubliceerd in een boekje ‘Waar staan we nu?’ Ook zijn in het boekje de resultaten van de jaarlijkse reflectie van het CBF over terrorismefinanciering terug te vinden. Zeer actueel, omdat Nederland op dit moment door de FATF wordt geëvalueerd over de maatregelen die wij als land hebben genomen om terrorismefinanciering te voorkomen.

In het boekje wordt de context geschetst van deze evaluatie en hoe de regelgeving rondom terrorismefinanciering de Erkende Goede Doelen raakt. Zo is een van de onderzoeksresultaten dat 11% van de Erkende Goede Doelen belemmeringen ervaart vanwege de regelgeving. Tot slot wordt uitgelegd hoe de Erkenningsregeling de risico’s op terrorismefinanciering vermindert. Kortom een handzame publicatie die weergeeft waar we als sector staan in het voorkomen van terrorismefinanciering.

De publicatie kun je hier vinden.

Laatste nieuws

Mijn eenmalige gift
Na bijna een jaar Mijn eenmalige gift: resultaten ronduit positief
BOOST en KNDSB
Twee nieuwe leden bij Goede Doelen Nederland
Find N Fund
FindNFund koppelt goede doelen en fondsen aan elkaar