RADAR over goede doelen en de coronacrisis

Op verschillende momenten is in de media aandacht besteed aan de impact van de coronacisis op goede doelen. Ook RADAR publiceerde deze week een artikel over goede doelen en de coronacrisis. Met de titel ‘Corona raakt Nederlandse goede doelen, maar helpt ook groeien’ geeft RADAR een schets van diverse mooie initiatieven.

Begin april heeft Goede Doelen Nederland een bericht uitgebracht over de impact van de coronacrisis op goede doelen mede op basis van een quick scan onder onze leden. Onze boodschap is steeds tweeledig: volop inzet van goede doelen, maar er zijn ook zorgen.

Lees hier het RADAR artikel
Lees hier ons eerdere bericht

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'