Reactie Goede Doelen Nederland op artikel Telegraaf

Op 26 maart publiceerde de Telegraaf een artikel over een rechtszaak rondom een nalatenschap waar twee goede doelen bij betrokken zijn (NSGK en Terres des Hommes). Beide goede doelen zijn opgenomen in het testament van een trouwe donateur die in 2017 is overleden. Omdat er sprake is van serieuze onregelmatigheden onder meer bij de totstandkoming van het laatste testament, zijn beide goede doelen een procedure gestart om de rechter te vragen hierover een uitspraak te doen. De familie van de erflater heeft documenten aan de goede doelen overhandigd waaruit dit blijkt.

Veel mensen besluiten om (een deel van) hun erfenis na te laten aan goed doel. En dat is heel mooi. Goede doelen die zijn opgenomen in een testament zijn automatisch een partij in de afwikkeling van de nalatenschap. Bureau Nalatenschappen, onderdeel van Goede Doelen Nederland, doet de controle op de afwikkeling van de nalatenschappen waarbij een goed doel als erfgenaam of legataris in een testament is opgenomen. Dit doet Bureau Nalatenschappen nu voor 26 goede doelen, waaronder NSGK en Terres des Hommes.

Vrijwel altijd gaat de afwikkeling soepel en zorgvuldig. Heel soms, in nog geen 0,5% van de afwikkelingen, treden er problemen op en wordt een advocaat gevraagd te bemiddelen. In de afgelopen 10 jaar en de ruim 10.000 afwikkelingen die bij Bureau Nalatenschappen voorbij zijn gekomen is het maar drie keer voorgekomen dat een rechter gevraagd is een uitspraak te doen. Dit doen goede doelen natuurlijk niet zomaar, het gaat alleen om hele uitzonderlijke gevallen waarbij betrokken partijen er in onderling overleg niet uitkomen. Bij goede doelen staat altijd voorop dat de laatste wil van de erflater wordt uitgevoerd.

Lees hier de reactie van NSGK
Lees hier de reactie van Terres des Hommes

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'