Reactie Goede Doelen Nederland op brief Van Rij over giftenaftrek

780x439 belastingaangifte 24022019

Goede Doelen Nederland heeft kennis genomen van de Brief van staatssecretaris Van Rij over de compensatie voor de beperking van de aftrek van periodieke giften. Wij zijn blij dat de staatssecretaris nogmaals het grote belang van het werk van goede doelen benadrukt en een oplossing voor giften van bedrijven gaat uitwerken.

Brief biedt een belangrijk deel van de oplossing, maar we zijn er nog niet!

Een belangrijke stap die Goede Doelen Nederland toejuicht. De brief gaat echter voorbij aan de ruimhartige giften van particulieren die rechtstreeks, niet via een vennootschap, willen bijdragen aan maatschappelijke doelen. Dus we zijn er nog niet.

Uit de inventarisatie van de negatieve effecten van de maatregel, die wij in april publiceerden en deelden met de staatssecretaris en de politiek, blijkt dat de aantoonbare maatschappelijke schade nu al vele malen groter is dan de potentiële opbrengst van de maatregel in de vorm van extra belastinginkomsten. Aan de hand van 13 concrete casussen wordt aangetoond dat deze maatregel direct leidt tot een afname van giften. Grote (particuliere) gevers gaan minder geven ten koste van vele maatschappelijke doelen. Om nog meer schade te voorkomen zijn, aanvullend op de oplossing voor giften van bedrijven, nog andere reparatiemaatregelen nodig om particulieren te stimuleren te geven aan maatschappelijke doelen. Goede Doelen Nederland zal zich hier voor blijven inzetten.

Wij komen nog met een uitgebreide reactie en beraden ons op de verder te ondernemen stappen.

Lees hier de volledige brief aan de Eerste Kamer die de staatssecretaris in afschrift aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Laatste nieuws

Belastngenvelop
De bezuiniging door het beperken van de giftenaftrek moet van tafel
Documenten
Hoofdlijnenakkoord raakt goede doelen
Plant n boom
Nieuw lid Goede Doelen Nederland