Reactie Goede Doelen Nederland op ‘Goed Nieuws Show’

Op 15 augustus publiceerde De Dikke Blauwe een reactie van Don Akkermans op ons nieuwsbericht over ons onderzoek naar inkomsten en bestedingen onder 24 grote leden. Dit bericht stelt dat ons nieuwsbericht een té rooskleurige weergave is van de werkelijkheid. Margreet Plug reageert hier op:

Dit bericht stelt dat ons nieuwsbericht een té rooskleurige weergave is van de werkelijkheid.

De kop van ons bericht is ‘De maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen is onveranderd groot’. In het bericht wordt ingegaan op de kengetallen over 2018 van 24 grote leden (meer dan 20 miljoen euro aan inkomsten per jaar). En daar is, wat ons betreft, niets te veel mee gezegd. Zo is de steun van particulieren, met ruim 44% van de totale inkomsten, en zijn de totale inkomsten en de doelbesteding gelijk gebleven aan vorig jaar, althans is er sprake van een verwaarloosbaar verschil van minder dan 1%. Dat wil overigens niet zeggen dat we ons zonder meer verzekerd weten van de steun uit de samenleving. We zullen steeds moeten laten zien wat de toegevoegde waarde van het werk van goede doelen is voor de samenleving en mensen daarmee aan ons moeten binden.

Natuurlijk zijn er in de onderverdeling ten opzichte van vorig jaar voor deze 24 organisaties ‘plussen en minnen’. Bovendien zijn er verschillen tussen organisaties. Maar is er zoals Akkermans aangeeft - en hij beroept zich daarbij op onderzoek van René Bekkers van de VU - inderdaad sprake van ‘een gestage daling van de vrijgevigheid van donateurs en bedrijven’?

Het onderzoek onder onze leden over de afgelopen jaren geeft gemiddeld een positiever beeld. Zo was er steeds sprake van een toename van inkomsten uit eigen fondsenwerving, van giften & donaties en een toename van de totale inkomsten.
En hoe staat het dan met de steun van bedrijven? Die steun heeft een ander karakter gekregen. Het gaat allang niet meer om het geven van alleen ‘kale euro’s’, maar er wordt in toenemende mate samengewerkt in projecten. Bedrijven stellen hierbij hun kennis en netwerken beschikbaar.

Na de zomer zullen we een beeld geven van de resultaten van nagenoeg al onze leden.

We zijn en blijven optimistisch!

Deze reactie is ook in De Dikke Blauwe opgenomen.

Klik hier voor het nieuwsbericht van Goede Doelen Nederland
Klik hier voor de reactie van De Dikke Blauwe met daaronder de reactie van Goede Doelen Nederland

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland