Reactie internetconsultatie wijziging WTMO

Op 29 juni heeft Goede Doelen Nederland samen met de SBF-partners uitgebreid gereageerd op de wijzigingsvoorstellen Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO). Op 8 juni werd deze Nota van wijziging WTMO in consultatie gebracht. De consultatie liep tot en met 29 juni. Goede Doelen Nederland heeft haar leden opgeroepen ook te reageren en heeft hiervoor een modelbrief aangereikt. Diverse leden hebben met gebruikmaking van de modelbrief een reactie ingebracht.

Inzageverplichting i.p.v. publicatieplicht (donaties boven de € 15.000)
De WTMO werd eind november 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het eerdere voornemen om een publicatieplicht in te stellen voor alle giften boven een bedrag van € 15.000,- was, na een stevige lobby, in dit wetsvoorstel al geschrapt. Volgens dit wetsvoorstel konden organisaties verplicht worden om aan burgemeesters en Openbaar Ministerie (OM) inzage te geven in herkomst, omvang en doel van donaties van buiten een lidstaat van de EU/EER.

Aanscherping inzageverplichting
Op 8 juni heeft minister Dekker een Nota van Wijziging voor dit voorstel in consultatie gebracht waarmee de inzageverplichting wordt aangepast. Ging het eerst alleen om geldstromen van buiten de EU/EER, met de Nota van Wijziging geldt een inzageverplichting voor alle donaties, ongeacht de herkomst. Bovendien kan een rechtbank op verzoek van het OM diverse maatregelen nemen, zoals het terugstorten van donaties, als het aannemelijk is dat een maatschappelijke organisatie donaties ontvangt en activiteiten ontplooit die er op gericht zijn de Nederlandse democratische rechtsstaat te ondermijnen.

Belang van heldere toetsbare gronden
Goede Doelen Nederland en de SBF-partners onderschrijven het doel van de WTMO, het voorkomen en bestrijden van financiering van activiteiten van maatschappelijke organisaties die de democratische rechtsstaat doelgericht ondermijnen. Het is wel van groot belang dat alleen op vooraf volstrekt heldere, concreet omschreven en toetsbare gronden door de burgemeester en het OM medewerking van de betrokken organisatie kan worden geëist. Dit is in de reactie van SBF uitgebreid toegelicht.

Lees hier de reactie van SBF

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'