Reactie op de Nota van Wijziging WTMO

Op 8 juni is een wijziging van de WTMO in consultatie gebracht. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de reactie van Goede Doelen Nederland en de SBF-partners.

Op 8 juni heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming een wijziging van het voorstel Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) in consultatie gebracht. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de reactie van Goede Doelen Nederland en de SBF-partners. In de reactie wordt benadrukt dat het met de wijzigingsvoorstellen nog belangrijker is dat de overheid alleen op goede toetsbare gronden bevoegd is om maatschappelijke organisaties tot inzage in donaties te verplichten én om in te grijpen in de financiële middelen van een organisatie. Goede Doelen Nederland zal, op basis van het bovenstaande, een modelbrief opstellen en ook leden oproepen een eigen inbreng te leveren.

Eind vorig jaar werd de WTMO bij de Tweede Kamer ingediend. Over het voorstel heeft de Tweede Kamer in december 2020 veel vragen gesteld. Daarnaast zijn de bevindingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie, die onderzoek deed naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB), aanleiding voor dit wijzigingsvoorstel.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'