Reactie op tijdelijk klantstop ING voor verenigingen en stichtingen

Vandaag maakte ING bekend dat zij voor in elk geval de rest van het jaar stichtingen en verenigingen weigeren voor het openen van een bankrekening. ING geeft aan dat dit besluit is genomen ‘In verband met de benodigde capaciteit voor zorgvuldig klantonderzoek’. De bank laat weten dat zij voor de naleving van wet- en regelgeving, de Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, steeds vaker en intensiever haar klanten moet onderzoeken en transacties moet monitoren.

De bank verwacht dat verenigingen en stichtingen in het eerste kwartaal van 2023 wel weer klant kunnen worden.

Goede Doelen Nederland is net als de SBF-partners zeer teleurgesteld over dit besluit van ING. Samen met andere vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen maken wij ons al enige tijd hard voor betere toegang tot en gebruik van het betalingsverkeer voor maatschappelijke organisaties. Hierover lopen inmiddels gesprekken met o.m. de grootbanken, toezichthouder DNB en het ministerie van Financiën.

Het is van groot belang dat organisaties die zich willen inzetten voor de oplossing van maatschappelijke en sociale problemen, of het nou om armoedebestrijding, natuurbescherming, kinderhulp of cultuur en sport gaat, hun werk op een normale manier kunnen uitvoeren. Daarvoor is het gebruik van bankrekeningen, voor bijv. het ontvangen van donaties, voor het bestellen van hulpgoederen en medicijnen, essentieel.

Goede Doelen Nederland doet in SBF-verband een dringend beroep op ING om z.s.m. op dit besluit terug te komen en roept andere partijen op hetzelfde te doen.

Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland: “Wij zijn zeer teleurgesteld over dit besluit van ING. Te meer omdat op dit moment ook gesprekken lopen met o.m. de grootbanken, toezichthouder DNB en het ministerie van Financiën.”

Inmiddels heeft toezichthouder DNB (De Nederlandsche Bank) een rapport uitgebracht waarin DNB aangeeft dat banken en financiële instellingen een meer risicogerichte aanpak moeten hanteren bij de witwasbestrijding. Op 19 september vindt hierover een vervolggesprek met onze sector plaats.

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland