Reactie op uitzending Rambam 28 februari

In de uitzending van Rambam, een onderzoeksprogramma van BNN/VARA, werd aandacht besteed aan kleine niet erkende stichtingen die niet transparant zijn over de inkomsten en bestedingen. Zowel Goede Doelen Nederland als het CBF heeft meerdere malen contact gehad met Rambam om toe te lichten hoe binnen de sector omgegaan wordt met transparantie en hoe dit binnen de goededoelensector wordt geborgd. In de uitzending komt dit helaas onvoldoende aan de orde.  

Zeker weten dat je gedoneerde euro goed terecht komt? Geef aan een Erkend goed doel!
Als het over goede doelen gaat, geldt er één norm voor kwaliteit en tranparantie en dat is de Erkenning. Om zeker te weten dat een goed doel, groot of klein, transparant is en werkt volgens de kwaliteitseisen die binnen de sector gelden, moet gelet worden op de Erkenning. Met de Erkenning laten goede doelen zien dat ze de zaken op orde hebben. Ze zijn transparant over alle inkomsten en bestedingen en laten zien hoeveel van iedere gedoneerde euro naar de doelbesteding gaat.

Toezicht op goede doelen
De toezichthouder Goede Doelen (CBF) toetst Erkende goede doelen regelmatig op alle normen die bij de Erkenning horen. Inmiddels staat meer dan 80% van het particuliere geefgeld onder toezicht. De toezichthouder kijkt bijvoorbeeld of er sprake is van een redelijke verhouding tussen wervingskosten, kosten organisatie en doelbesteding. Bij de leden van goede doelen Nederland gaat van iedere gedoneerde euro gemiddeld 89% naar de doelbesteding.

Transparantie in één oogopslag
Erkende goede doelen vinden transparantie van groot belang. Met een Erkenning laten ze zien dat de zaak op orde is. Maar goede doelen willen ook dat donateurs in één oogopslag kunnen zien hoe het precies zit. Vanaf maart publiceren alle erkende goede doelen een Erkenningspaspoort. Dit paspoort geeft in één oogopslag inzicht in hoe goede doelen hun inkomsten verwerven, welk deel besteed wordt aan het maatschappelijke doel, welke activiteiten worden ontplooid en welke reserves en fondsen worden aangehouden. Dit geeft donateurs en andere geïnteresseerden direct inzicht in hoe hun gedoneerde euro besteed wordt.

Dus weten of het goed zit met een goed doel?

  • Let op de Erkenning. CBF, Toezichthouder Goede Doelen kent de Erkenning toe en controleert regelmatig.
  • Meer weten over de missie, activiteiten, inkomsten en bestedingen? Kijk naar het Erkenningspaspoort.
  • Meer context en uitleg over de resultaten en impact? Lees dan het jaarverslag.

 

Laatste nieuws

Itgd nieuwsbrief
Nieuws van ITGD
Direct Dialogue
Motie Zeedijk met betrekking tot huis-aan-huis werving en colportage aangenomen
Presentatie Geven in Nederland 2024
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2024’ gepubliceerd