Reacties internetconsultatie indrukwekkend en divers

Op 22 februari is de internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ gesloten. In totaal zijn er 190 reacties ingebracht. Dat is voor een internetconsultatie heel erg veel.

Brede bijval
Tellen we de 34 cultuurorganisaties die gezamenlijk hebben gereageerd en onze 33 leden die dat onder regie van Goede Doelen Nederland ook gezamenlijk hebben gedaan, afzonderlijk mee, komen we zelfs op een totaal van 255 reacties. Circa 30 leden maakten gebruik van de door ons opgestelde modelbrief.

Ook kwam er bijval uit onverwachte hoek (o.a. VNO/NCW, Raad voor de Jaarverslaglegging, Netwerk Notarissen, PWC, Allen & Overy, de Commissie Vennootschapsrecht, Ernst & Young, NBA en een aantal Europese organisaties (Daphne, EFC) en European Center for Not-for-Profit Law). Opvallend is dat van alle reacties op het conceptwetsvoorstel geen enkele reactie positief was. Al eerder gaf het Adviescollege Toetsing Regeldruk het advies aan de minister om het conceptwetsvoorstel niet in te dienen.

Veel media aandacht
Tijdens de internetconsultatie is in SBF-verband afgesproken dat er zo veel mogelijk media aandacht gegenereerd zou worden. De centrale boodschap was steeds: ‘conceptwetsvoorstel moet zo snel mogelijk van tafel’. Publicaties door ons geregisseerd (met quotes van of verwijzingen naar Goede Doelen Nederland):

Statement
Goede Doelen Nederland heeft tijdens het WRR-symposium ‘Filantropie op de grens van markt en overheid’ op 21 februari in het Vredespaleis een duidelijk statement afgegeven. Een belangrijke conclusie van de WRR-verkenning is dat het bij de overheid ontbreekt aan een visie op filantropie en samenhangend beleid op dit punt. Margreet Plug, waarnemend directeur Goede Doelen Nederland, legde uit waarom dit conceptwetsvoorstel hier een exponent van is.

Vervolgstappen
Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en gewogen en wordt, via de Ministerraad, een besluit genomen over het vervolg. De verwachting is dat dit in ieder geval over de Statenverkiezingen van 20 maart zal worden heen getild.

Laatste nieuws

Tweedekamer
Twee belangrijke amendementen aangenomen voor behoud klantrelatie van goede doelen en loterijen
Logoreddeafgiftenaftrek
Petitie ‘Red de giftenaftrek, geef om de samenleving’
24 Actie BTW
Gezamenlijke actie 'Je belast er heel Nederland mee'